Datalagringsdirektivet

Har du hørt om datalagringsdirektivet før? Om svaret er nei er ikke dette så rart. Datalagringsdirektivet påvirker oss alle i hverdagen, men mange vet svært lite om selve tjenesten. Dette er en kort artikkel om datalagringsdirektivet og dets tjenester.

Hva er datalagringsdirektivet?

Kort fortalt inneholder datalagringsdirektivet informasjon om hvordan vi kommuniserer med hverandre i hverdagen. Det er informasjon om hvordan, hvor og med hvem vi kommuniserer. Dette gjelder både over telefon, mobil eller e-post. Datalagringsdirektivet har også gjort det mulig å spore den aktuelle mobilens posisjon. I Norge er lagringstiden på denne informasjonen på seks måneder.

Bakgrunn

For mange kan dette virke som skremselspropaganda og overvåking av nordmenn. Datalagringsdirektivet er gjort i samarbeid med EU for en bedre samordning av lovgivning av all datalagring. Norge er en del av datalagringsdirektivet da dette er innlemmet i EØS-avtalen.

Justisdepartementet mente denne lagringsplikten vil gi politiet bedre verktøy mot bekjempning av kriminalitet. Saker som bekjempning av terror og ulovlig pornografi trekkes frem. I regjeringen er det fortsatt splittelser om viktigheten til datalagringsdirektivet.

Siden datalagringsdirektivet ble innført i 2011, er det fortsatt mange motstandere og tilhengere av loven. Positive saker som trekkes frem er bekjemping av kriminalitet, mens andre mener at dette bryter med rettigheter rundt privatliv og personvern.

About

View all posts by